Thạc sĩ ICT

Chương trình Thạc sĩ Khoa học hướng Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông.

Xem thêm

Thạc sĩ QCF

Chương trình thạc sĩ ngành toán ứng dụng hướng tài chính tính toán định lượng (QCF)

Xem thêm

Các chương trình đào tạo ngắn hạn

Các chương trình đào tạo ngắn hạn

Xem thêm

Tuyển sinh cao học khóa 2019


Viện John von Neumann tuyển sinh học viên cao học 2 chương trình thạc sĩ ICT và QCF khóa 2019. Nộp hồ sơ đến hết ngày 25/10/2019. Thông tin chi tiết xem trong mục Tuyển sinh.

Hợp tác doanh nghiệp

Hợp tác đào tạo