THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019Tuyển sinh

Gồm 05 môn chính: Giải tích và Đại số, Xác xuất, Thống kê, Giới thiệu về Tài chính định lượng và Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R và Python (cho người mới bắt đầu)
Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019Tuyển sinh

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT
Xem thêm

Tin mới nhất

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019 Tuyển sinh

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019 Tuyển sinh

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT