Trải nghiệm JVN

29/03/2019

“Không giới hạn” chính là phương thức làm việc của Viện JVN, không một nghiên cứ khoa học hay sự sáng tạo nào bị gò bó và ràng buộc. 

 

“Không giới hạn” chính là phương thức làm việc của Viện JVN, không một nghiên cứ khoa học hay sự sáng tạo nào bị gò bó và ràng buộc. 

“Không giới hạn” chính là phương thức làm việc của Viện JVN, không một nghiên cứ khoa học hay sự sáng tạo nào bị gò bó và ràng buộc. 

Hầu như các phòng nghiên cứu và làm việc tại Viện JVN đều được bố trí dạng không gian mở, các học viên và nghiên cứu viên có thể tự do thể hiện ý tưởng, trao đổi, chủ động tổ chức các buổi Brainstorming.

Tinh thần teamwork, hỗ trợ cùng nhau phát triển được đề cao giữ các nhóm nghiên cứu, nhóm dự án.

Các trang thiết bị được đầu tư hỗ trợ, ngoài các thiết bị nghiên cứu còn các không gian thư giản giải trí, tạo lập môi trường thoải mái.
Các phòng lab được phép mở của 24/24, cùng trà, cà phê sẵn có là một trong những điều thú vị Viện JVN.

Phòng Lab QCF
Phòng Lab QCF
Phòng Lecture Hall
Phong Tenpoint 7