Tổng quan

03/04/2019

Được xem như một trong những thành viên trẻ tuổi của khối Đại học Quốc gia TP.HCM, Viện John von Neumann (Viện JVN) đã trải qua chặng đường 05 năm phát triển. Kể từ khi thành lập vào tháng 04 năm 2010, với định hướng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng mô hình tam giác tri thức: Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Đổi mới sáng tạo, Viện JVN đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng khoa học dữ liệu và cách tân đổi mới sáng tạo.

John von Neumann Institute – VNU HCM

Thu hút một lượng lớn các Giáo sư, nghiên cứu viên với chuyên môn cao về nghiên cứu và giảng dạy đã tạo một nền tảng vững chắc trong từng bước phát triển của Viện JVN. Với 3 mảng nghiên cứu chính hiện nay là: Công nghệ thông tin ứng dụng Khoa học phân tích dữ liêu, Tài chính tính toán định lượng, và Cách tân đổi mới sáng tạo, từ đó Viện JVN trở thành đối tác đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc tư vấn hỗ trợ, triển khai các dự án, với nhân lực trẻ năng động sáng tạo, có chuyên môn.

Tam giác tri thức chính là chìa khóa thành công trong suốt chặng đường 05 năm hình thành và phát triển. Trong 3 yếu tố không phân chia chính phụ mà cùng tồn tại gắn kết vững chắc với nhau. Đào tạo thế hệ trẻ tiếp thu nguồn tri thức mới, bắt kịp xu hướng của thế giới trong nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng ngược lại những kiến thức có được vào thực trạng các doanh nghiệp, đi đầu những chiến lược phát triển trong điều kiện nền kinh tế còn chưa thực sự bứt phá như tại Việt Nam. Vòng khép kín trong mô hình sẽ tiếp tục vận dụng thực tế trong các dự án làm nâng cao chất lượng đào tạo sát sao với những gì đang thực sự cần hướng nghiên cứu giải quyết có như thế mới phát huy tối đa hiệu quả của mô hình hoạt động của tam giác tri thức.