Bộ phận Hỗ trợ đào tạo

Mr. Nguyễn Hải Đăng
Phụ trách các vấn đề liên quan Đào tạo: chương trình, thông tin tuyển sinh, hồ sơ xét tuyển...

Điện thoại: (028) 3724 6560

Email: academic@jvn.edu.vn    dang.nguyen@jvn.edu.vn

Bộ phận Quản lý & Phát triển dự án

Mr. Nguyễn Ngọc Trường Huy
Phụ trách các vấn đề liên quan tới hợp tác doanh nghiệp, dự án, R&D.

Điện thoại: (028) 3724 6560

Email: info@jvn.edu.vn  huy.nguyen@jvn.edu.vn

Bộ phận Khoa học công nghệ, Hành chính - Nhân sự, PR – Marketing

Mr.Nguyễn Hữu Danh
Phụ trách các vấn đề liên quan đề tài KHCN, Hành chính - Nhân sự.

Điện thoại: (028) 3724 6560

Email: danh.nguyen@jvn.edu.vn

Phụ trách chung

Mr. Trần Minh Triết
Phụ trách các vấn đề liên quan tới các hợp tác, liên kết về đào tạo, nghiên cứu, phát triển, thông tin chung về Viện JVN.

Điện thoại: (028) 3724 6556

Email: info@jvn.edu.vn  triet.tran@jvn.edu.vn

Gửi phản hồi

Địa chỉ: Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc gia-HCM, đường Võ Trường Toản, KP. 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM