Họp dự án ICT-INOV định kỳ lần thứ 6 từ ngày 9-11/01/2024 tại Kuala Lumpur

15/01/2024Hoạt động

Kỳ họp lần thứ 6 dự án ICT-INOV diễn ra từ ngày 09-11/01/2024 tại Thành phố Kuala Lumpur được tổ chức tại trường Đại học Malaya và Tenaga.
Xem thêm
INTRODUCTION TO ALIEN LABORATORY

22/03/2021Hoạt động

Active Learning Laboratory
Xem thêm