Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

27/03/2019

Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

Những giáo sư, tiến sĩ tại Viện JVN

Copy of GS​​

 GS.Hồ Tú Bảo 

GS Phạm Hi Đức Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu QFE​​

 GS.Phạm Hi Đức

GS TS Cao Hoàng Trụ Cộng sự khoa học​​

 GS. Cao Hoàng Trụ

GS Phạm Xuân Huyên Cộng sư khoa học​​

 GS. Phạm Xuân Huyên

GS Duong Nguyen Vu​​

 GS. Dương Nguyên Vũ

​​

GS. Monique Pontier

Duong Dang Xuan Thanh​​

 TS. Dương Đặng Xuân Thành

Đặng Ngọc Minh Cộng sự khoa học​​

 TS. Đặng Ngọc Minh

​​​​

TS. Brett Houlding

TS. Bernardo Nipoti

​​

TS. Randal Douc

 

TS. Phạm Hoàng Uyên

​​

PGS. Quản Thành Thơ

Ngô Minh Mẫn Nghiên cứu viên​​

TS. Ngô Minh Mẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những nghiên cứu sinh/nghiên cứu viên tại Viện JVN

   

 

Ths. Trần Anh Tuấn

 

 

Ths. Trần Hoàng Lộc

 

trung minh

Ths. Trần Trung Minh