THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Viện John von Neumann - ĐHQG-HCM chính thức tuyển sinh chương trình Thạc sĩ QCF,  Thạc sĩ ICT năm 2019.

Được sự đồng ý của ĐHQG-HCM, Viện John von Neumann phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM chính thức thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng - Tài chính Tính toán định lượng (QCF) và Thạc sĩ CNTT và Truyền thông - Hướng Khoa học Phân tích Dữ liệu (ICT) niên khóa 2019 - 2021.

- Về chương trình QCF: Viện JVN mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường Tài chính, thúc đẩy Toán ứng dụng, đào tạo một đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực Tài chính định lượng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

- Về chương trình ICT: Viện JVN đi sâu vào hướng Khoa học Phân tích Dữ liệu nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích dữ liệu, kỹ năng đặt và giải quyết vấn đề với các công cụ phân tích dữ liệu, đồng thời các bạn sau khi tốt nghiệp sẽ có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về Data Scientist/ Data Analysis.

Đây là hai ngành đang có nhu cầu về nhân sự rất lớn trên thị trường trong nước và Quốc tế, đặc biệt trong kỷ nguyên số hiện nay hai ngành này đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra và công cuộc chuyển đổi số sắp tới.

Chúng tôi cam kết đem lại cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất, cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc và giúp các em sẵn sàng cho thị trường lao động trong nước cũng như Quốc tế.