Họp dự án ICT-INOV định kỳ lần thứ 4 từ ngày 3-5/4/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

06/04/2023

Kỳ họp lần thứ 4 dự án ICT-INOV diễn ra từ ngày 3-5/4/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Viện John von Neumann - ĐHQG-HCM

Kỳ họp dự án ICT-INOV lần thứ 4 diễn ra vào ngày 3 – 5 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh được Viện John Von Neumann làm đầu mối tổ chức. Cuộc họp có sự tham gia của 29 đại biểu, đại diện cho các đối tác của dự án.

Group photo of the consortium at the meetting.
Hình tập thể của các đối tác trong dự án

Trong cuộc họp, các đối tác đã có cơ hội trao đổi các khía cạnh của việc thực hiện dự án, bao gồm thiết kế và phát triển các dịch vụ học tập áp dụng công nghệ số hoá, phát triển các hoạt động đổi mới giáo dục, thí điểm trong các khóa học, đào tạo giảng viên, phát triển các hướng dẫn thực hành tối ưu, tổ chức các sự kiện xây dựng cộng đồng, tổ chức hội nghị tổng kết dự án, phổ biến, quản lý dự án và đảm bảo chất lượng dự án.

Cụ thể hơn, các đối tác đã thực hiện đánh giá chức năng của nền tảng học tập áp dụng công nghệ số hoá của dự án, nền tảng này đã hoàn thiện và đang được sinh viên cũng như các nhà giáo dục sử dụng. Các đối tác đã thảo luận về cách cải tiến và sửa lỗi của nền tảng đã được đề xuất trong bối cảnh các hoạt động chạy thử nghiệm đã được triển khai. Ngoài ra, các đối tác đã đề xuất hướng tới việc thay đổi ngôn ngữ của giao diện người dùng có sẵn sang ngôn ngữ quốc gia của các đối tác để phù hợp hơn, thân thiện hơn với các quốc gia đối tác.

Các đối tác họp triển khai dự án

Các đối tác đã thảo luận thêm về việc tạo ra các hoạt động giáo dục mới thông qua nền tảng học tập kỹ thuật số. Mặc dù đã xây dựng được hơn 40 hoạt động, nhưng các đối tác đã đề xuất xây dựng thêm những hoạt động khác để làm phong phú thêm các hoạt động hiện có.

Mỗi đối tác trình bày các hoạt động được thực hiện tại đơn vị của mình, bao gồm thí điểm trong các khóa học, các sự kiện đào tạo người hướng dẫn và phát triển phòng thí nghiệm. Việc triển khai đang được tiến hành tốt và dự kiến sẽ đáp ứng hoặc vượt các chỉ số tác động mục tiêu dự kiến về mặt tiếp cận ở cấp giáo dục đại học. Cụ thể hơn, hơn 2.000 sinh viên đã sử dụng nền tảng học tập kỹ thuật số, trong khi số lượng nhà giáo dục được đào tạo về cải thiện dịch vụ học tập áp dụng công nghệ số hoá được đề xuất dự kiến sẽ đáp ứng mục tiêu 30 cá nhân cho mỗi đối tác.

Cuộc họp đã tạo cơ hội để các đối tác có cơ hội làm việc trực tiếp với nhau.

Tất cả các đối tác đều tích cực trong các hoạt động triển khai dự án, đã phát hành các bài báo về dự án trên cổng thông tin tổ chức và các trang truyền thông xã hội của đơn vị. Ngoài ra, 3 ấn phẩm khoa học đã công bố và hứa hẹn ngày càng gia tăng về số lượng khi các đối tác hoàn thành các bước tiếp theo.

Về việc nâng cao công tác hướng dẫn thực hành, các đối tác đặt mục tiêu tạo ra các đề xuất bổ sung để làm phong phú thêm các hoạt động hiện có và đang được phát triển thêm từng ngày.

Hình tập thể các đối tác tại Viện John von Neumann

Cuộc họp diễn ra rất năng động và hiệu quả, tạo điều kiện cho các đối tác có cơ hội tham gia góp ý, xây dựng và hợp tác chặt chẽ với nhau để đạt được các mục tiêu của dự án.