Viện John von Neumann hợp tác cùng Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PTR)

03/01/2020

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện JVN và Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh.

Ngày 03/01/2020, tại Viện John von Neumann (JVN) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện JVN và Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PTR), đánh dấu mốc thời gian hai bên chính thức hợp tác về 02 lĩnh vực chính: đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ngành tài chính định lượng, hoạt động của thị trường tài chính Việt Nam.

Trước khi Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra, Viện JVN và Công ty PTR đã có nhiều lần gặp gỡ, giao lưu và trao đổi với nhau về cách thức hoạt động của thị trường tài chính Việt Nam nói chung, của ngành tài chính định lượng nói riêng, đặc biệt là xu hướng xếp hạng tín nhiệm trong thị trường tài chính Việt Nam trong tương lai gần.

Được biết Công ty PTR là tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đầu tiên của Việt Nam, đang từng bước hoàn thiện và phát triển theo các giai đoạn với mục tiêu rõ ràng, cụ thể để trở thành một trong những Công ty xếp hạng tài chính có uy tín hàng đầu của thị trường Việt Nam, cung cấp dịch vụ đa dạng cho các đối tượng khách hạng tiềm năng ở thị trường Việt Nam.