Họp dự án ICT-INOV định kỳ lần thứ 6 từ ngày 9-11/01/2024 tại Kuala Lumpur

15/01/2024

Kỳ họp lần thứ 6 dự án ICT-INOV diễn ra từ ngày 09-11/01/2024 tại Thành phố Kuala Lumpur được tổ chức tại trường Đại học Malaya và Tenaga.

Cuộc họp đã tạo cơ hội cho các đối tác hợp tác hướng tới việc kết thúc các hoạt động của dự án trong thời gian tới. Cụ thể hơn, các đối tác đã tham gia thảo luận về việc tổng kết dự án và các tài liệu về các hoạt động của dự án trong các hoạt động đào tạo thí điểm và giảng viên.

Các đối tác tiếp tục tập trung vào việc tạo ra các hướng dẫn thực hành tốt cho phép các nhà giáo dục tối đa hóa lợi ích từ việc ứng dụng CNTT để xây dựng các kỹ năng đổi mới. Các đối tác tiếp tục tập trung vào các hoạt động phổ biến và khai thác để thông qua các kết quả của dự án sau khi hoàn thành dự án. Các đối tác đã có cơ hội đến thăm cả Đại học Malaya và Đại học Tenaga Nasional, cả hai đều là đối tác của dự án. Ngoài ra, các đối tác đã đến thăm Hội đồng Thiết kế Malaysia (MRM) và trải nghiệm các hoạt động đổi mới tại Malaysia. Có cơ hội được tiếp xúc với công việc của sinh viên tại Đại học Malaya và Đại học Tenaga Nasional dựa trên ứng dụng thành quả dự án ICT-INOV và tham dự các bài thuyết trình dự án của sinh viên.

Cuối cùng, các đối tác đã trình bày kết quả dự án, bao gồm các phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo trong CNTT, nền tảng học tập số hóa và nội dung giáo dục cho các sinh viên của cộng đồng giáo dục đại học ở Kuala Lumpur để thúc đẩy kết quả của dự án.

https://my.lifenewsagency.com/2024/01/29/ict-inov-a-fusion-of-innovation-education-and-cultural-exchange-in-kuala-lumpur/

Nguồn: ICT-INOV