Khóa học giới thiệu về khoa học dữ liệu tại tp.hcm

20/12/2018

Khóa học giới thiệu về khoa học dữ liệu tại tp.hcm

CHƯƠNG TRÌNH - KHÓA HỌC GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Các bài giảng này cung cấp một bức tranh tổng thể, các khái niệm cơ bản, ý tưởng của một số phương pháp, những tiến bộ quan trọng của Khoa học Dữ liệu (KHDL), lĩnh vực thời sự hiện nay của khoa học và công nghệ, là nền tảng của Cách mạng Công nghiệp Lần thứ Tư. Các bài giảng này hướng đến giáo viên đại học và sinh viên, những người làm R&D ở các Viện, các Doanh nghiệp, các cán bộ quản lý KH&CN, và những người muốn tìm hiểu về Khoa học Dữ liệu. Các bài giảng này chia làm hai phần. Khóa học sẽ diễn ra tại TP. Đà Nẵng (07-08/01/2019) và TP. Hồ Chí Minh (09-10/01/2019)

Phần 1 (Bài Giảng Đại chúng) cung cấp bức tranh tổng thể, khái niệm và vấn đề hiện đại củaTuệ Nhân Tạo (TTNT) và KHDL thích hợp cho người cần biết những kiến thức chung, lãnh đạo ở các cấp quản lý hành chính, doanh nghiệp...

Phần 2 (Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu) cung cấp ý tưởng cơ bản của một số phương pháp của KHDL và chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả. Phần này thích hợp cho người làm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHDL.

* Thời gian: ngày 9 và ngày 10 tháng 1 năm 2019
* Địa điểm: Hội trường A, Đại Học Sài Gòn  (273 An Dương Vương, P. 3, Q. 5)
* Link đăng ký: TẠI ĐÂY
*** Deadline đăng ký: 31/12/2018
.............................................................................................................................................................

Ngày 9.1.2019:  Tổng Quan về Trí Tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu
Chiều 14:00 – 16:30   Khoa học dữ liệu
Bài giảng 1: Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu trong thời Chuyển đổi Số
Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (40 phút)

 • Bản chất của thời chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư
 • Trí tuệ
   nhân tạo và Khoa học dữ liệu: Chìa khoá của sự phát triển

Bài giảng 2: Nền tảng của Khoa học Dữ liệu
Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (40 phút)

 • Khoa học phân tích dữ liệu lớn  (Big Data)
 • Nền tảng công nghệ cho dữ liệu lớn và mô hình nhiều tầng (deep learning).

Bài giảng 3: Đạo đức, minh bch và công bng trong Trí tu Nhân to và Khoa hc D liu
Diễn giả: GS Nguyễn Hùng Sơn (40 phút)

 • Đạo đức trong Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu
 • Minh bạch và công bằng


Ngày 10.1.2019: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu   
Sáng 9:00 – 11:30   Nguyên lý và phương pháp thống kê
Bài giảng 1: Nguyên lý cơ bản của Khoa học Dữ liệu
Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (45 phút)

 • Cơ bản về khoa học dữ liệu
 • Nguyên lý của khoa học dữ liệu

Bài giảng 2: Mô hình sinh dữ liệu nhiều tầng (generative deep learning)
Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (105 phút)

 • Generative Deep Models
 • Kết quả mới, thách thức và triển vọng

Chiều 1:30 – 4:00   Một số vấn đề cơ bản 
Bài giảng 3: Feature extraction and selection
Diễn giả: GS Nguyễn Hùng Sơn (60 phút)

 • Neural Turing Machine
 • Mô hình và các ứng dụng

Chiều 3:00 – 4:00  Toạ đàm
CÂU HỎI VÀ THẢO LUẬN

.......................................................................
Liên hệ: 

Điện thoại: (028) 3724 6560

Email: academic@jvn.edu.vn