Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại TP.HCM

15/01/2019

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại TP.HCM

TÀI LIỆU KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
Ngày 09 và 10 tháng 01 năm 2019
Tại địa điểm: Hội trường A, Đại Học Sài Gòn  (273 An Dương Vương, P. 3, Q. 5)


 

Qúy Thầy, Cô và Anh, Chị vui lòng xem các bài giảng của khóa học tại đây
Trân trọng ./.

http://www.jaist.ac.jp/~bao/FIRST2019/