JVN SEMINAR - Những ứng dụng mới của khoa học dữ liệu

31/07/2018

JVN SEMINAR - Những ứng dụng mới của khoa học dữ liệu

Tiếp nối những chuỗi sự kiện khoa học của Viện John von Neumann - ĐHQG TP.HCM trong năm 2018, trong tháng 8 này Viện JVN sẽ tổ chức một buổi seminar chuyên đề những ứng dụng mới của khoa học dữ liệu với thông tin chi tiết như sau:
✔ Chủ đề seminar: 
"Những ứng dụng mới  của khoa học dữ liệu và khoa học định lượng trong tài chính "
✔ Diễn giả: 
-  GS. TSKH. Hồ Tú Bảo
- TS. Nguyễn Quang
- TS. Lương Vũ Ngọc Duy
- Ông Đào Duy Khánh 
✔Địa điểm: VNPT R&D Center, 42 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM
✔Thời gian : 08:30 - 11:00am ; 04/08/2018
Hội trường tổ chức có sức chứa giới hạn, quý Thầy, Cô, Anh, Chị quan tâm vui lòng đăng ký trước 17g00 ngày 02/08/2018.
Viện JVN trân trọng đón chào ./.

Đăng ký miễn phí tại đây

btn register now app


VUI LÒNG THAM KHẢO TÀI LIỆU CHIA SẺ CỦA MỘT SỐ DIỄN GIẢ TẠI ĐÂY:
https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoaGxyYTA1WFFhTnhTRlVsZGZkTnhTWHZPaXhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoSDFCTmVlanY1SHVXRlJMVHRqNWYyQWNJUHh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoMlVYUktKb1dIT2xMVDZMYkYyVHNaazk2ZC1J/view?usp=sharing


Tiếp nối những chuỗi sự kiện khoa học của Viện John von Neumann - ĐHQG TP.HCM trong năm 2018, trong tháng 8 này Viện JVN sẽ tổ chức một buổi seminar chuyên đề những ứng dụng mới của khoa học dữ liệu với thông tin chi tiết như sau:
✔ Chủ đề seminar: 
"Những ứng dụng mới  của khoa học dữ liệu và khoa học định lượng trong tài chính "
✔ Diễn giả: 
-  GS. TSKH. Hồ Tú Bảo
- TS. Nguyễn Quang
- TS. Lương Vũ Ngọc Duy
- Ông Đào Duy Khánh 
✔Địa điểm: VNPT R&D Center, 42 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM
✔Thời gian : 08:30 - 11:00am ; 04/08/2018
Hội trường tổ chức có sức chứa giới hạn, quý Thầy, Cô, Anh, Chị quan tâm vui lòng đăng ký trước 17g00 ngày 02/08/2018.
Viện JVN trân trọng đón chào ./.

Đăng ký miễn phí tại đây

btn register now app


VUI LÒNG THAM KHẢO TÀI LIỆU CHIA SẺ CỦA MỘT SỐ DIỄN GIẢ TẠI ĐÂY:
https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoaGxyYTA1WFFhTnhTRlVsZGZkTnhTWHZPaXhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoSDFCTmVlanY1SHVXRlJMVHRqNWYyQWNJUHh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoMlVYUktKb1dIT2xMVDZMYkYyVHNaazk2ZC1J/view?usp=sharing