THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

17/07/2019

Chương trình đào tạo Thạc sỹ ICT, QCF

Đến hẹn lại lên, Viện John von Neumann - ĐHQG-HCM tuyển sinh chương trình thạc sỹ ICT, QCF năm 2019.

Được sự đồng ý của ĐHQG-HCM, Viện John von Neumann chính thức thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ ICT, QCF năm 2019.

Chi tiết về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển xem file đính kèm.

 

File kèm theo:

Thong tin Tuyen sinh 2019-190825005449.pdf
Lớp Chuyên đề 2019-190825005404.pdf