[NHÁP 2] thông báo

30/11/-0001

Thay đổi thời gian tuyển sinh năm 2019

Viện John von Neumann đang trong thời gian điều chỉnh, thay đổi và cập nhật lại toàn bộ các môn học để phù hợp hơn với quá trình phát triển của XH...

Xin vui lòng xem thông báo đính kèm.

File kèm theo:

CV 655-KHTN-SĐH-190816025352.pdf