THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019Thông báo

Gồm 05 môn chính: Giải tích và Đại số, Xác xuất, Thống kê, Giới thiệu về Tài chính định lượng và Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R và Python (cho người mới bắt đầu)
Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT
Xem thêm
Thỏa thuận hợp tác giữa viện John Von Neumann và công ty CP chứng khoán SSI, Việt Nam

16/01/2019Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam
Xem thêm

Tin mới nhất

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác giữa viện John Von Neumann và công ty CP chứng khoán SSI, Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác giữa viện John Von Neumann và công ty CP chứng khoán SSI, Việt Nam

16/01/2019 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và  khoa học dữ liệu tại tp.hcm

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại tp.hcm

15/01/2019 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và  khoa học dữ liệu tại TP.HCM

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại TP.HCM

15/01/2019 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Danh sách đại biểu tham dự khóa học về khoa học dữ liệu tại tp.hcm

Danh sách đại biểu tham dự khóa học về khoa học dữ liệu tại tp.hcm

03/01/2019 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

TB - chương trình học bổng IDEAS - chính phủ Ireland 2019-2020

TB - chương trình học bổng IDEAS - chính phủ Ireland 2019-2020

12/10/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Thông báo chiêu sinh đăng ký học theo môn học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Thông báo chiêu sinh đăng ký học theo môn học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

03/10/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện John von Neumann và Công ty Inspectorio

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện John von Neumann và Công ty Inspectorio

27/09/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Thông báo học bổng sau đại học JJVN - LVCF niên khóa 2018 - 2020

Thông báo học bổng sau đại học JJVN - LVCF niên khóa 2018 - 2020

19/09/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

07/09/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

TB - Tuyển sinh thạc sĩ ICT và QCF viện John Von Neumann đợt 2 năm 2018

TB - Tuyển sinh thạc sĩ ICT và QCF viện John Von Neumann đợt 2 năm 2018

29/08/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Thông báo chương trình học bổng jvn - lvcf (2017-2018)

Thông báo chương trình học bổng jvn - lvcf (2017-2018)

17/08/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Viện JVN Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Pre-Master năm 2018

Viện JVN Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Pre-Master năm 2018

17/08/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

TB - TUYỂN SINH THẠC SĨ ICT VÀ QCF VIỆN JOHN VON NEUMANN ĐỢT 1 NĂM 2018

TB - TUYỂN SINH THẠC SĨ ICT VÀ QCF VIỆN JOHN VON NEUMANN ĐỢT 1 NĂM 2018

04/06/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Thông báo về email chung của Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo Viện John von Neumann

Thông báo về email chung của Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo Viện John von Neumann

04/01/2018 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Thông báo: Về việc đăng ký học miễn phí “Nhập môn phương Pháp nghiên cứu khoa học”

Thông báo: Về việc đăng ký học miễn phí “Nhập môn phương Pháp nghiên cứu khoa học”

15/11/2017 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Đẩy mạnh hợp tác với sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

Đẩy mạnh hợp tác với sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

17/10/2017 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Slide bài giảng - Ứng dụng của tài chính định lượng trong định giá và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Slide bài giảng - Ứng dụng của tài chính định lượng trong định giá và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

28/08/2017 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

Danh sách tham gia chính thức khóa học ngắn về tài chính định lượng ngày 27/08/2017

Danh sách tham gia chính thức khóa học ngắn về tài chính định lượng ngày 27/08/2017

25/08/2017 Thông báo

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam