KHOÁ ĐÀO TẠO MONTE CARLO AND ADVANCED SIMULATION METHODS

01/06/2023Thông báo

Các phương pháp Monte Carlo là thành phần chính của nhiều thuật toán số được sử dụng rộng rãi trong Kinh tế lượng, Tài chính, Sinh học và tất cả các lĩnh vực được liên kết với Thống kê và Machine Learning. Ví dụ, trong Thống kê Bayes, các tham số được mô hình dưới dạng biến ngẫu nhiên nhằm mô tả chính xác sự biến động của tổng thể khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian hoặc trên các trường không gian khác nhau. Các suy luận trên mô hình được thực hiện từ kiến thức tiên nghiệm về tham số và từ một bộ dữ liệu cho trước. Để có được các biểu thức số dưới dạng kỳ vọng của một hàm mục tiêu cụ thể theo phân phối hậu nghiệm, một số thuật toán tính toán hiệu quả cần được quan tâm.
Xem thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019Thông báo

Gồm 05 môn chính: Giải tích và Đại số, Xác xuất, Thống kê, Giới thiệu về Tài chính định lượng và Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R và Python (cho người mới bắt đầu)
Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT
Xem thêm

Tin mới nhất

KHOÁ ĐÀO TẠO MONTE CARLO AND ADVANCED SIMULATION METHODS

KHOÁ ĐÀO TẠO MONTE CARLO AND ADVANCED SIMULATION METHODS

01/06/2023 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Thỏa thuận hợp tác giữa viện John Von Neumann và công ty CP chứng khoán SSI, Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác giữa viện John Von Neumann và công ty CP chứng khoán SSI, Việt Nam

16/01/2019 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và  khoa học dữ liệu tại tp.hcm

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại tp.hcm

15/01/2019 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và  khoa học dữ liệu tại TP.HCM

Tài liệu khóa học trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại TP.HCM

15/01/2019 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Danh sách đại biểu tham dự khóa học về khoa học dữ liệu tại tp.hcm

Danh sách đại biểu tham dự khóa học về khoa học dữ liệu tại tp.hcm

03/01/2019 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

TB - chương trình học bổng IDEAS - chính phủ Ireland 2019-2020

TB - chương trình học bổng IDEAS - chính phủ Ireland 2019-2020

12/10/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Thông báo chiêu sinh đăng ký học theo môn học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Thông báo chiêu sinh đăng ký học theo môn học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

03/10/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện John von Neumann và Công ty Inspectorio

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện John von Neumann và Công ty Inspectorio

27/09/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Thông báo học bổng sau đại học JJVN - LVCF niên khóa 2018 - 2020

Thông báo học bổng sau đại học JJVN - LVCF niên khóa 2018 - 2020

19/09/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

07/09/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

TB - Tuyển sinh thạc sĩ ICT và QCF viện John Von Neumann đợt 2 năm 2018

TB - Tuyển sinh thạc sĩ ICT và QCF viện John Von Neumann đợt 2 năm 2018

29/08/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Thông báo chương trình học bổng jvn - lvcf (2017-2018)

Thông báo chương trình học bổng jvn - lvcf (2017-2018)

17/08/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Viện JVN Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Pre-Master năm 2018

Viện JVN Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Pre-Master năm 2018

17/08/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

TB - TUYỂN SINH THẠC SĨ ICT VÀ QCF VIỆN JOHN VON NEUMANN ĐỢT 1 NĂM 2018

TB - TUYỂN SINH THẠC SĨ ICT VÀ QCF VIỆN JOHN VON NEUMANN ĐỢT 1 NĂM 2018

04/06/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Thông báo về email chung của Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo Viện John von Neumann

Thông báo về email chung của Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo Viện John von Neumann

04/01/2018 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Thông báo: Về việc đăng ký học miễn phí “Nhập môn phương Pháp nghiên cứu khoa học”

Thông báo: Về việc đăng ký học miễn phí “Nhập môn phương Pháp nghiên cứu khoa học”

15/11/2017 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT

Đẩy mạnh hợp tác với sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

Đẩy mạnh hợp tác với sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

17/10/2017 Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT