THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019Đào tạo

Gồm 05 môn chính: Giải tích và Đại số, Xác xuất, Thống kê, Giới thiệu về Tài chính định lượng và Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R và Python (cho người mới bắt đầu)
Xem thêm
Giới thiệu khóa học - phân tích kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam

23/11/2018Đào tạo

Giới thiệu khóa học - phân tích kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam
Xem thêm
Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

07/09/2018Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018
Xem thêm

Tin mới nhất

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019 Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Giới thiệu khóa học - phân tích kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam

Giới thiệu khóa học - phân tích kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam

23/11/2018 Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

07/09/2018 Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

TB - tuyển sinh thạc sĩ ICT và QCF viện John Von Neumann đợt 1 năm 2018

TB - tuyển sinh thạc sĩ ICT và QCF viện John Von Neumann đợt 1 năm 2018

04/06/2018 Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Viện John Von Neumann - Mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tài chính phái sinh

Viện John Von Neumann - Mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tài chính phái sinh

28/08/2017 Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Cơ hội nghề nghiệp ngành ICT hướng khoa học phân tích dữ liệu

Cơ hội nghề nghiệp ngành ICT hướng khoa học phân tích dữ liệu

25/08/2017 Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Thông báo chiêu sinh khóa Pre-Master năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa Pre-Master năm 2017

07/08/2017 Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018

Thông tin tuyển sinh viện John Von Neumann 2017

Thông tin tuyển sinh viện John Von Neumann 2017

17/03/2017 Đào tạo

Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018