Thông báo chiêu sinh khóa Pre-Master năm 2017

07/08/2017

Với mục tiêu mang lại những kiến thức cơ bản về Toán ứng dụng, Xác suất thống kê và Tài chính định lượng, Viện John von Neumann tổ chức chương trình Pre-Master không chỉ dành cho các học viên cao học QCF và ICT trước khi bước vào năm học 2017, mà còn dành cho các bạn đang mong muốn có một cái nhìn tổng quan, một cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Tài chính định lượng. Khoá học đã được tổ chức thành công trong nhiều năm qua, và sẽ là cơ hội để các bạn được trao đổi, mở rộng các kiến thức - ứng dụng mới, phục vụ cho công việc và nghiên cứu chuyên sâu.

KHÓA HỌC PRE-MASTER
CHƯƠNG TRÌNH QCF 2017 – VIN JOHN VON NEUMANN


THÔNG TIN CHUNG

Giới thiệu

Sự phát triển của thị trường Tài chính Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là sự ra đời của Thị Trường Phái Sinh trong năm 2017, đã mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các Thạc sỹ - kỹ sư chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính Định Lượng. Xây dựng và phát triển từ năm 2011, chương trình Thạc sỹ Tài chính định lượng (QCF) của Viện John von Neumann là chương trình đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và tiếp tục được kỳ vọng là chương trình chất lượng cao nhất tại Việt Nam hiện nay.
Với mục tiêu mang lại những kiến thức cơ bản về Toán ứng dụng, Xác suất thống kê và Tài chính định lượng, Viện John von Neumann tổ chức chương trình Pre-Master không chỉ dành cho các học viên cao học QCF và ICT trước khi bước vào năm học 2017, mà còn dành cho các bạn đang mong muốn có một cái nhìn tổng quan, một cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Tài chính định lượng. Khoá học đã được tổ chức thành công trong nhiều năm qua, và sẽ là cơ hội để các bạn được trao đổi, mở rộng các kiến thức - ứng dụng mới, phục vụ cho công việc và nghiên cứu chuyên sâu.

Kết quả đạt được

  • Củng cố kiến thức Toán cơ bản, đào sâu kiến thức Xác suất thống kê và các ứng dụng khác.
  • Làm quen với dữ liệu tài chính, thực hành lập trình, mô hình hoá dữ liệu, hiển thị và tương tác hình ảnh.
  • Hiểu về thị trường Tài chính, các ứng dụng của Tài chính định lượng, cách xây dựng các mô hình Định giá sản phẩm phái sinh.

Yêu cầu

  • Đối tượng:            Học viên tốt nghiệp Đại học các khối ngành Tự nhiên (Toán, KHMT, CNTT…) hoặc Kinh tế (Tài chính – Ngân hàng…)
  • Chuẩn bị:               Máy tính có cài đặt trước các phần mềm R/Python.
  • Thời gian:             4 tuần, 36 buổi (3 giờ/buổi).


NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Môn học Thời gian Nội dung
Giải tích và Đại số 6 buổi - Dãy số và chuỗi số thực.
- Giới hạn và tính liên tục (Khái niệm, cách tính, tính liên tục và hệ quả).
- Đạo hàm (Đạo hàm cấp cao, khai triển Taylor, phương pháp giải ước lượng).
- Tích phân (Tích phân Reimann, tích phân Lebesgue, các định lý cơ bản của Giải tích).
- Phương trình vi phân thường (ODE), Đại số cơ bản.
Xác suất 8 buổi - Lý thuyết về tập hợp (Các khái niệm cơ bản, tính toán tổ hợp và hoán vị).
- Xác suất cổ điển (XS rời rạc và liên tục, XS có điều kiện, Quy tắc nhân, Quy tắc Bayes, …).
- Không gian Xác suất (Các khái niệm cơ bản, độ đo và không gian xác suất).
- Biến ngẫu nhiên (Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, Một số Phân phối cơ bản, …).
- Các Bất đẳng thức, Hội tụ và Giới hạn của các biến ngẫu nhiên.
Thống kê 6 buổi - Suy luận thống kê.
- Kiểm định các giả thuyết thống kê.
- Ước lượng tham số.
- Hồi quy tuyến tính.
- Thống kê Bayesian.
Giới thiệu về Tài chính định lượng 8 buổi - Xác suất và các bài toán tài chính, thống kê thị trường tài chính.
- Giới thiệu về Tài chính định lượng, các sản phẩm và thị trường Tài chính.
- Giới thiệu về các phương pháp Định giá chênh lệch và Định giá Phái sinh.
- Mô hình cây nhị phân và Định giá Quyền chọn rời rạc, mô phỏng Monte-Carlo phi rủi ro.
- Giới thiệu một số sản phẩm tài chính cấu trúc khác.
- Giới thiệu về quản trị rủi ro và quản lý danh mục đầu tư.
Giới thiệu về lập trình ngôn ngữ R và Python (cho người mới bắt đầu) 8 buổi - Giới thiệu về Lập trình trên dữ liệu, Cài đặt và Thư viện.
- Cấu trúc lập trình (Phép so sánh và các toán tử Boolean (if/else), vòng lặp, while-for, …)
-  Kiểu dữ liệu và xử lý dữ liệu.
-  Xử lý tập tin, các hàm, gỡ lỗi.
-  Thực hành dự án Khai phá dữ liệu


LỊCH TRÌNH KHOÁ HỌC


LIÊN HỆ

A: Viện JVN - Khu CN Phần mền, p. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM | T: 08 3724 6560 | M: 0937 367 366 | E: quynh.ha@jvn.edu.vn
 

THÔNG TIN ĐÍNH KÈM

Thông báo: Thông báo chiêu sinh khóa Pre - Master năm 2017
Đơn đăng ký
Registration Form