Thông tin tuyển sinh viện John Von Neumann 2017

17/03/2017

Thông tin tuyển sinh viện John Von Neumann 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 2017
VIỆN JOHN VON NEUMANN phối hợp với ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

info
 

1. Ngành tuyển sinh:

- Khoa học máy tính định hướng Khoa học Phân tích Dữ liệu (ICT);
- Toán ứng dụng hướng Tài chính Tính toán Định lượng (QCF).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Chương trình ICT: 50 học viên.
- Chương trình QCF: 40 học viên.

3. Các mốc thời gian tuyển sinh:

- Dự kiến 02 đợt tuyển sinh vào tháng 07/2017 và tháng 09/2017.

4. Hồ sơ và địa điểm đăng ký:

Thí sinh mua và nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo sau Đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM.

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận hỗ trợ đào tạo, Viện John von Neumann, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức
Điện thoại: 08 3724 6560
Email: quynh.ha@jvn.edu.vn (Ms Hà Lê Mỹ Quỳnh – QCF) ; yen.nguyen@jvn.edu.vn (Ms Nguyễn Thị Kim Yến - ICT) 
Website :