Hợp tác chiến lược giữa JVN và PTR

06/01/2020Đối tác

Hợp tác chiến lược giữa JVN và PTR
Xem thêm
Viện John von Neumann hợp tác cùng Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PTR)

03/01/2020Đối tác

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện JVN và Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh.
Xem thêm
Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

15/01/2019Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam
Xem thêm

Tin mới nhất

Hợp tác chiến lược giữa JVN và PTR

Hợp tác chiến lược giữa JVN và PTR

06/01/2020 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Viện John von Neumann hợp tác cùng Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PTR)

Viện John von Neumann hợp tác cùng Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PTR)

03/01/2020 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

15/01/2019 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện John von Neumann và Công ty Inspectorio

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện John von Neumann và Công ty Inspectorio

17/09/2018 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Đẩy mạnh hợp tác với sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

Đẩy mạnh hợp tác với sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

21/10/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Ứng dụng GotIt!

Ứng dụng GotIt!

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Công ty Blueseed

Công ty Blueseed

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Tenpoint 7

Tenpoint 7

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Tập đoàn Glandore Systems

Tập đoàn Glandore Systems

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Dublin City University (DCU)

Dublin City University (DCU)

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Trinity College Dublin (TCD)

Trinity College Dublin (TCD)

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

École Pratique des Hautes Études (EPHE)

École Pratique des Hautes Études (EPHE)

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

EsiLV

EsiLV

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Viện phát triển khoa học công nghệ Nhật Bản (JAIST)

Viện phát triển khoa học công nghệ Nhật Bản (JAIST)

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

Institute De Science Financière et D’Assurances (ISFA)

Institute De Science Financière et D’Assurances (ISFA)

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

EURECOM

EURECOM

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam

ENSAE ParisTech

ENSAE ParisTech

26/02/2017 Đối tác

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán ssi, việt nam