Đẩy mạnh hợp tác với sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

21/10/2017

Đẩy mạnh hợp tác với sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

Ngày 12/10/2017, Viện John von Neumann (Viện JVN) trân trọng đón tiếp Sở Giao dịch Chứng Khóa Hà Nội (HXN) đến tham quan và làm việc với Viện trong đó bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Ban Điều Hành, Ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu, Bà Nguyễn Phương Anh – Phó Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu, Bà Nguyễn Thúy Hà – Phó Giám đốc Phòng Nhân sự Đào tạo.

Trong buổi làm việc này, hai bên đã cùng tổng kết lại hoạt động hợp tác trong năm 2017 và mở ra nhiều định hướng phát triển mới trong năm 2018.
 
IMG 0635

Tổng kết hoạt động 2017, Viện John von Neumann (Viện JVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khẳng định hai bên đã có những hợp tác tốt đẹp trong công tác đào tạo 2 khóa học ngắn hạn: "Khoa học Phân tích Dữ liệu: Ứng dụng trong Thị trường Tài chính" và " Mô hình Tài chính Định lượng: Ứng dụng trong Quản trị rửi ro và Chứng khoán Phái sinh" và các hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, trong tổng thể hai bên vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và còn có thể phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới.
 
IMG 0637

Từ những khả năng cũng như tiềm lực của hai bên, năm 2018 sẽ mở ra nhiều bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác của Viện JVN và HXN với các hoạt động cụ thể như sau:
  •  Mở rộng và kết nối Viện JVN đến với các đơn vị thành viên của HNX, các đối tác của HNX và các Doanh nghiệp đang niêm yết trên Sàn GD HNX. 
  •  Đề xuất nghiên cứu bài toán Giám sát giao dịch bất thường (Fraud Detection). 
  •  Đề xuất kế hoạch đào tạo và ứng dụng kỹ thuật hiển thị dữ liệu thông tin (Data analytics, Data Visualization) tại HNX. 
  •  Xây dựng chương trình đào tạo riêng cho HNX và tập trung vào mảng: Khoa học dữ liệu và Ứng dụng trong thực tiễn cho các nhóm: Đội thành viên thị trường; Đội giám sát giao dịch; Công nghệ thông tin.
  •  Mở lớp đào tạo cho lãnh đạo cấp trung và cao cấp: Khóa Leadership 
  • Trao đổi các suất học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ để HNX lựa chọn ứng viên phù hợp. 
IMG 0638

Mong rằng với những kế hoạch và lộ trình cụ thể, quan hệ hợp tác của hai bên sẽ đạt được những thành công nhất định trong gia đoạn sắp tới.