Thông báo: Về việc đăng ký học miễn phí “Nhập môn phương Pháp nghiên cứu khoa học”

15/11/2017

Thông báo: Về việc đăng ký học miễn phí “Nhập môn phương Pháp nghiên cứu khoa học”

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học miễn phí “Nhập môn phương Pháp nghiên cứu khoa học” dành cho học viên cao học,
Học kỳ 1 năm học 2017-2018
 

 

Viện John von Neumann thông báo đăng ký học miễn phí môn học “Nhập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học”, dành cho học viên cao học, Học kỳ 1, năm học 2017-2018 với các thông tin sau:
 
  1. Thông tin môn học
- Tên môn học:   Nhập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học
ICT.505Introduction to Scientific Research Method
- Giảng viên:GS. Dương Nguyên Vũ
  1. Đồi tượng học
- Học viên cao học từ các trường thuộc khối Đại học Quốc Gia – TP.HCM (giới hạn 10 người), Trường Đại học Thủ Dầu 1.
- Trường hợp ngoại lệ do Ban lãnh đạo Viện JVN quyết định.
  1. Thời gian và Địa điểm 
- Buổi sáng từ 9g00 đến 12g30 và Buổi chiều từ 13g30 đến 16g30, các ngày 19/11/2017, 25/11/2017, 09/12/2017, 15/12/2017 và 16/12/2017.
- Phòng Lecture Hall, Viện John von Neumann, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức.
  1. Mức học phí
Miễn phí
  1. Phương thức đăng ký
- Điền và gửi bản scan Phiếu đăng ký có chữ ký (mẫu đính kèm); hoặc
- Liên hệ trực tiếp với Viện John von Neumann.
Thông tin liên hệ: 
Chị Hà Lê Mỹ Quỳnh
Viện John von Neumann
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028 3724 6560
Email: quynh.ha@jvn.edu.vn

Download phiếu đăng ký tại đây:
Phiếu đăng ký
Thông báo chính thức