Thông báo chiêu sinh đăng ký học theo môn học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

03/10/2018

Thông báo chiêu sinh đăng ký học theo môn học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Nhằm tạo điều kiện mở rộng cơ hội cho các ứng viên khác (không thuộc học viên Viện JVN) có mong muốn đăng ký theo học một số môn học trong chương trình đào tạo Viện JVN và nhận chứng chỉ hoàn tất các môn học nằm trong học kỳ 1, năm học 2018-2019 của chương trình đào tạo Thạc sĩ ICT và QCF tại Viện JVN.

Viện John von Neumann thông báo chiêu sinh đăng ký học theo môn Học kỳ 1, năm học 2018-2019 với các thông tin sau:

Đối tượng
 • Các thành viên làm việc nhiều với dữ liệu hoặc muốn tìm hiểu ứng dụng công cụ dữ liệu trong doanh nghiệp;
 • Giao dịch viên/traders, chuyên viên quản lý rủi ro, chuyên viên phân tích, chuyên viên định giá sản phẩm phái sinh, nhà quản lý quỹ, ...
 • Sinh viên/học viên tốt nghiệp các khối ngành Tự nhiên (Toán, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin,…) hoặc Xã hội (Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, …) (đối tượng không thuộc học viên JVN).

Thời gian và Địa điểm 
 • Học kỳ 1, năm học 2018-2019, từ ngày 24/9/2018 đến tháng 02/2019.
 • Buổi sáng từ 8g30 đến 11g50 và Buổi chiều từ 13g00 đến 16g20.
 • Phòng Lecture Hall, Viện John von Neumann, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức.
 
Danh sách môn học
 • Thống kê (Statistics):                                                        3 tín chỉ.
 • Nhập môn đại số tuyến tính và lý thuyết tối ưu:               3 tín chỉ.
(Fundamentals of Linear Algebra and Optimization)           
 • Học máy và khai phá dữ liệu:                                          3 tín chỉ.
(Machine learning and Data mining)             
 • Cơ sở Dữ liệu và Hệ thống thông tin:                              3 tín chỉ.
(Databases and Information Systems)
 • Kinh tế lượng Tài chính:                                                   2 tín chỉ.
(Financial Econometrics)
 • Cơ bản về Tài chính Định lượng:                                     3 tín chỉ.
(Fundamentals of Quantitative Finance)       
 • Kinh tế vĩ mô tính toán:                                                    2 tín chỉ.
(Computational Macro Economics)
Đề cương chi tiết và lịch học các môn đính kèm.     

Mức học phí:  1.600.000đ/tín chỉ x số tín chỉ/môn học


Phương thức đăng ký
 1. Điền và gửi bản scan Phiếu đăng ký có chữ ký (mẫu đính kèm); hoặc
 2. Liên hệ trực tiếp với Viện John von Neumann.
 
Thông tin liên hệ: 
Chị Hà Lê Mỹ Quỳnh
Viện John von Neumann
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028 3724 6560
Email: quynh.ha@jvn.edu.vn

CHI TIẾT THÔNG BÁO:  https://drive.google.com/file/d/1_bTouxeweFBpfYTYeTrarnE0_pYWU7iy/view?usp=sharing
PHIẾU ĐĂNG KÝ:  https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoZUtiREVTQmhnQ182V3EwU25oWE9iMVJPS2JF/view?usp=sharing
THỜI KHÓA BIỂU: https://drive.google.com/file/d/1YxZXsAhDWKAUCMBHkhV-eoWEUxTUNawz/view?usp=sharing
SYLLABUS: https://drive.google.com/file/d/1ZqGCw4ws6fA-4Qfr6tRPEGfJU-Nk1Kfe/view?usp=sharing