Viện JVN Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Pre-Master năm 2018

17/08/2018

Viện JVN Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Pre-Master năm 2018


Viện John von Neumann (Viện JVN) trân trọng thông tin khóa Pre-master năm 2018 như sau:


1. Thời gian và Địa điểm
- Thời gian:   5:30pm-8:30pm, từ 20/8/2018 - 28/9/2018 (Bao gồm Thứ Bảy; Trừ các ngày nghỉ lễ Quốc Khánh).
- Địa điểm:    Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
                      149 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM

2. Lịch học và Nội dung các môn
Lịch học cụ thể và nội dung các môn khóa Pre-master trong files đính kèm.

3. Đăng ký tham gia học 
Đính kèm bên dưới Phiếu đăng ký khóa học,
Điền và gửi phiếu (file scan/hình ảnh) qua email: quynh.ha@jvn.edu.vn  & academic@jvn.edu.vn và nhận hồi âm xác nhận thành công đăng ký tham gia.

4. Đóng Học phí khóa học
- Hình thức đóng: Chuyển khoản
- Thông tin chuyển khoản:
Tên tài khoản: Viện John von Neumann
Số tài khoản:   2000 1485 1177 547
Tại:                   Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh:       Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:         Họ tên - Học phí khóa học Pre-Master năm 2018
- Xác nhận mộp HP:
Sau khi chuyển khoản, anh chị học viên vui lòng gửi cho Quỳnh thông tin xác nhận chuyển khoản (Biên lai chuyển tiền) file scan/hình ảnh.
Đồng thời, cung cấp thông tin để Viện xuất hóa đơn được đề cập trong Phiếu đăng ký:
Cụ thể:  
Trường hợp Viết Hóa đơn cho công ty: 
            + Tên công ty, 
            + Mã số Thuế, 
            + Địa chỉ công ty.
 Trường hợp viết Hóa đơn cho cá nhân: 
            + Địa chỉ nhà riêng.

5. Tài liệu và chuẩn bị trước khóa
- Cung cấp Tài liệu/slide bài giảng theo từng buổi.
 Thời gian chuyển tài liệu cho học viên: Chậm nhất là 01 ngày, trước khi buổi học bắt đầu.

- Chuẩn bị trước khóa (laptop, viết, tập): Học viên tự trang bị viết tập, và máy tính cá nhân.

Đính kèm file thông tin khóa học và thông báo chính thức
https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoV2VicDZyWWR6UUkxa0stcEI1aUFYTTd1Wk44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AwpM7XruvFDGGyNCKVCQQzwGy-P8mhY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d57rY2A-u6b9FXpDAhiimFbTsnOlScdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B33m8u785lZoaFJGRVg4NDRubmMyNzVXMGYwazA3cWxqSVc4/view?usp=sharing