Thỏa thuận hợp tác giữa viện John Von Neumann và công ty CP chứng khoán SSI, Việt Nam

16/01/2019

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN JOHN VON NEUMANN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI, VIỆT NAMNgày 28.12.2018, Viện John von Neumann (Viện JVN) cùng với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, Việt Nam (SSI) đã ký kết biên bản ghi nhớ về thỏa thuận tài trợ, quan hệ đối tác chiến lược công nghiệp - học thuật. 

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, Việt Nam là công ty tài chính hàng đầu và uy tín trên thị trường Việt Nam. SSI là sự lựa chọn của các nhà đầu tư quốc tế trong việc kết nối cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin trong ngành tài chính, SSI đang chủ động chuyển đổi để đáp ứng những thách thức này, cũng như đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai thông qua việc tái cấu trúc để có một cơ cấu nguồn lực tinh gọn nhưng chuyên môn cao, đồng thời duy trì hệ thống hạ tầng ổn định, bảo mật, an toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể giữa hai bên. 
Từ những khả năng cũng như tiềm lực của hai bên, năm 2019 sẽ mở ra nhiều bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác của Viện JVN và SSI với các hoạt động cụ thể như sau:
  •  Cấp 02 suất học bổng cao học toàn phần cho học viên Viện JVN khóa 2018
  •  Tài trợ cho cuộc thi Entropy 2019 của Viện JVN
  •  Nhận hướng dẫn sinh viên JVN thực tập tại cty SSI
Và một số điều khoản thỏa thuận hỗ trợ, hợp tác dài hạn khác.
Mong rằng với những kế hoạch và lộ trình cụ thể, quan hệ hợp tác của hai bên sẽ đạt được những thành công nhất định trong giai đoạn sắp tới.