Thông báo học bổng sau đại học JJVN - LVCF niên khóa 2018 - 2020

19/09/2018

Thông báo học bổng sau đại học JJVN - LVCF niên khóa 2018 - 2020

Viện John von Neumann (Viện JVN) - ĐHQG TP.HCM và  Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can (LVCF) thông báo tuyển ứng viên cho  học bổng JVN - LVCF dành cho học viên 02 chương trình ICT và QCF niên khóa 2018 - 2020 như sau:

Chương trình học bổng toàn phần JVN-LVCF

  • Số lượng: 04 Suất 
  • Đối tượng: Các bạn học viên xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn tham gia một trong hai chương trình cao học: Thạc sĩ Công nghệ Thông tin và Truyền thông định hướng Khoa học Phân tích Dữ liệu (ICT) hoặc Thạc sĩ Toán ứng dụng hướng Tài chính Tính toán Định lượng (QCF) trong vòng 02 năm.
  • Thông tin chi tiết:
Thông báo chương trình học bổng sau đại học toàn phần JVN-LVCF
  • Form đăng ký:
Form đăng ký chương trình học bổng sau đại học toàn phần JVN - LVCF

Các bạn cần thêm thông tin hoặc cần được tư vấn vui lòng liên hệ:
Viện John von Neumann - Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. TP.HCM
Số điện thoại: 028 3724 6560
Email: academic@jvn.edu.vn hoặc info@lvcfund.org.vn