ECE Paris

26/02/2017

Được thành lập vào năm 1919, Ecole Centrale d'Electronique (ECE) là một tư nhân thuộc sở hữu Pháp Grande Ecole nằm ở trung tâm của Paris. Chương trình giảng dạy chủ yếu tập trung vào thông tin mới nổi và các công nghệ truyền thông.


Được thành lập vào năm 1919, Ecole Centrale d'Electronique (ECE) là một tư nhân thuộc sở hữu Pháp Grande Ecole nằm ở trung tâm của Paris. Chương trình giảng dạy chủ yếu tập trung vào thông tin mới nổi và các công nghệ truyền thông.

Chính thức hợp tác vào năm 2011

Viện JVN và trường ECE Paris đã thỏa thuận hợp tác đào tạo, từ đó mở thêm nhiều cơ hội cho học viên Việt Nam. Hai bên cùng nhau thường xuyên xây dựng những chương trình liên kết đào tạo và tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề. Các chuyên gia của trường ECE hàng năm có những chuyến ghé thăm và làm việc tại Viện JVN.

GS. Phạm Hi Đức cùng các học viên Viện JVN và ECE