Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

26/02/2017

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được thành lập với mục tiêu là trở thành một trung tâm toán học xuất sắc, có môi trường làm việc tương đương với một số nước phát triển về Toán, để trao đổi học thuật nhằm nâng cao năng lực khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 đảm bảo cho Toán học Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được thành lập với mục tiêu là trở thành một trung tâm toán học xuất sắc, có môi trường làm việc tương đương với một số nước phát triển về Toán, để trao đổi học thuật nhằm nâng cao năng lực khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 đảm bảo cho Toán học Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau khi kí kết bản ghi nhớ ngày 03/11/2013 đến nay Viện JVN và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán luôn đồng hành và hỗ trợ nhau trong việc phát triển nền giáo dục Việt Nam. Hai bên hợp tác cùng nghiên cứu ứng dụng các lý thuyết và mô hình toán giải quyết các vấn đề cấp bách. VIASM tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu của JVN đến nghiên cứu tại VIASM. Phối hợp tổ chức các hội nghị hội thảo cho việc xây dựng và phát triển các chương trình khoa học trọng điểm. Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực toán học, khoa học máy tính và các khoa học liên quan.

GS.Ngô Bảo Châu (Viện VIASM) đến thăm và tổ chức seminar toán học tại Viện JVN vào tháng 09/2016