Hội nghị Công Đoàn cơ sở Viện John von Neumann

17/01/2017

Sau 5 năm hoạt động, ngày 19/04 vừa qua Viện John von Neumann chính thức tổ chức hội nghị Công đoàn cơ sở.

Buổi hội nghị đầu tiên được diễn ra trong không khí vui vẻ thoải mái, đó chính là tinh thần của Viện JVN.

15 thành viên Công đoàn sẽ trở thành lực lượng nồng cốt trong quá trình phát triển của Viện, chăm lo đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết của các thành viên trong Viện JVN.