Ứng dụng GotIt!

26/02/2017

GotIt! đang nắm giữ vị trí thứ 2 về lượng download trong mảng giáo dục tại Mỹ, chỉ sau iTunes. Kêu gọi vốn thành công với con số 9 triệu USD.

  • GotIt! đang nắm giữ vị trí thứ 2 về lượng download trong mảng giáo dục tại Mỹ, chỉ sau iTunes. Kêu gọi vốn thành công với con số 9 triệu USD.
  • Chính thức phát hành trên App Store vào tháng 1/2014, GotIt! là một ứng dụng giáo dục giúp người dùng (chủ yếu là học sinh, sinh viên) tìm lời giải đáp, hướng dẫn cho các bài tập của mình một cách nhanh chóng qua smartphone.
  • Hợp tác với Viện JVN vào năm 2017
  • Ứng dụng khoa học dữ liệu vào việc hoàn thiện hệ thống với các mảng AI Chatbot, Formula OCR & Math Solver, Image Matching/Search