Tenpoint 7

26/02/2017

Công ty Tenpoint 7 là công ty chuyên về dịch vụ phân tích dữ liệu và cung ứng giải pháp dữ liêu, có trụ sở chính đặt tại Seattle (Mỹ) và có văn phòng tại Việt Nam

  • Công ty Tenpoint 7 là công ty chuyên về dịch vụ phân tích dữ liệu và cung ứng giải pháp dữ liêu, có trụ sở chính đặt tại Seattle (Mỹ) và có văn phòng tại Việt Nam
  • Hợp tác cùng Việt Nam vào năm 2015
  • Tenpoint 7 trở thành đối tác với Viện JVN trong việc nghiên cứu dữ liệu ứng dụng vào Media Marketing Research. Ngoài việc thực hiện các dự án hằng năm 10.7 chú trọng đầu tư nhân lực khi tài trợ nguồn kinh phí cho nhiều học viên tại viện JVN.