Tập đoàn Glandore Systems

26/02/2017

Glandore Systems là một công ty phát triển phần mềm trên ứng dụng điện thoại và ứng dụng web ở Ai Len và Việt Nam. Trụ sở chính được đặt ở thành phố Cork, Ai Len. Bộ phận nghiên cứu và phát triển được đặt ở thành phố Hồ Chí Minh với số lượng nhân viên trên 180 người, và Glandore Systems trở thành một công ty Ai Len lớn nhất ở Việt Nam.

 

  • Glandore Systems là một công ty phát triển phần mềm trên ứng dụng điện thoại và ứng dụng web ở Ai Len và Việt Nam. Trụ sở chính được đặt ở thành phố Cork, Ai Len. Bộ phận nghiên cứu và phát triển được đặt ở thành phố Hồ Chí Minh với số lượng nhân viên trên 180 người, và Glandore Systems trở thành một công ty Ai Len lớn nhất ở Việt Nam.
  • Trong những năm gần đây Glandore Systems đã không ngừng phát triển cho vsource, đó là một nền tảng thông minh kết hợp giữa công nghệ với con người, kinh nghiệm về lĩnh vực tuyển dụng.
  • Bắt đầu hợp tác với Viện JVN vào năm 2016
  • Lĩnh vực hợp tác: liên quan đến dự báo dựa trên dữ liệu và thích ứng, tối ưu hóa kế hoạch tài nguyên.