ICT Program

Chương trình Thạc sĩ Khoa học hướng Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

QCF Program

Quantitative & Computational Finance Program

ILE Program

Chương trình Thạc sĩ ILE (Innovation - Leadership - Entrepreneurship)

Entropy 2017

The Entropy - Data Mining 2.

Industrial Partners

Ước mơ sinh viên không cần đóng học phí...

- Prof. Dương Nguyên Vũ Giáo sư Dương Nguyên Vũ trước đây là cố vấn khoa học cấp cao kiêm Chủ nhiệm Hội đồng Khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu không lưu châu Âu (Eurocontrol), nay giữ vị trí giám đốc Viện John von Neumann (JVN) thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
by duyetdev.com
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
by duyetdev.com